Who Has Qualified For The World Cup 2022 Every Man’s Battle Workshop – An Evaluation

You are searching about Who Has Qualified For The World Cup 2022, today we will share with you article about Who Has Qualified For The World Cup 2022 was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic Who Has Qualified For The World Cup 2022 is useful to you.

Every Man’s Battle Workshop – An Evaluation

Në prill 2005, unë isha një nga rreth nëntëdhjetë burrat që mora pjesë në një konferencë të kushtueshme tre-ditore të Ministrisë së Jetës së Re në Kosta Mesa, Kaliforni, e promovuar si një mjet i bazuar në Bibël për burrat për të kapërcyer problemet me epshin dhe për të zhvilluar pastërtinë seksuale. Pasi morëm pjesë në këtë seminar, na u kërkua të përgatisnim një vlerësim. Informacioni që vijon është në thelb ky vlerësim fillestar. Pak më vonë, ai iu dërgua drejtpërdrejt edhe Stephen Arterburn, i cili është një autor i njohur, folës, themelues i New Life Ministries dhe një bashkautor i librit popullor, Beteja e çdo njeriu. Para se të dërgohej, fola drejtpërdrejt me z. Arterburn. Ai dukej i befasuar nga thirrja ime dhe premtoi se do t’i përgjigjej shqetësimeve të mia pasi t’i kishte studiuar ato. Ai kurrë nuk u përgjigj dhe stafi i tij gjithashtu ka refuzuar të diskutojë më tej për këtë.

Punishtja në fjalë quhet Punëtoria e betejës së çdo njeriu dhe u zhvillua nga New Life Ministries, e cila rekruton në mënyrë aktive burra me anë të transmetimeve në radio, reklamave në internet dhe mediave të tjera. Punëtoria mbahet shpesh në pjesë të ndryshme të vendit. Burrat vijnë sepse dëshirojnë të fitojnë betejën mbi epshin dhe u thuhet se materiali është “i bazuar në Bibël”. Për shumë njerëz, dhënia e kohës dhe parave që do të vijnë përfaqëson një akt dëshpërimi, pasi problemet me epshin i kanë kërcënuar martesën dhe marrëdhëniet e tjera. Shumë vijnë sepse e kanë lexuar librin Beteja e çdo njeriu nga Fred Stoeker dhe Stephen Arterburn dhe duan të përfshijnë mesazhin e tij të fuqishëm.

Fatkeqësisht, punëtoria dhe libri, megjithëse kanë të njëjtin emër, janë shumë të ndryshëm në atë që ofrojnë.

Libri është i drejtpërdrejtë dhe i bazuar fort në mësimet biblike. Workshop-i, nga ana tjetër, bazohet në mësimet e lëvizjes së rimëkëmbjes me mësimin biblik të arnuar.

Në thelb, ndryshimi qëndron në mënyrën se si secili e sheh realitetin e epshit. Ky ndryshim pasqyron faktin se mësimi popullor i krishterë është gjithashtu qartësisht i dy mendjeve për këtë çështje.

Pamja më e zakonshme pasqyron atë që ka shoqëria. Ai thotë se ne burrat nuk jemi të aftë të kontrollojmë mendimet tona seksuale. Mendimet epshore janë thjesht një pjesë e jetës sonë, me imagjinatën tonë pre e lehtë e të gjitha llojeve të tundimeve seksuale. Ndërsa shoqëria jonë kalon nga një mosmiratim pasiv i pornografisë në një përqafim me shumicë të pornografisë së butë dhe të fortë, kjo ka implikime mahnitëse. Nëse nuk mund t’i kontrollojmë në mënyrë efektive mendimet tona, të gjithë njerëzit, përfshirë të krishterët, përballen me një qëllim të paarritshëm në kërkimin e pastërtisë seksuale.

Një pikëpamje e fuqishme, divergjente po zë rrënjë, pjesërisht për shkak të librit popullor EMB, i cili argumenton se burrat e krishterë janë thirrur dhe të aftë për të arritur pastërtinë në jetën e tyre të mendimit. Kjo pikëpamje e merr mësimin e shkrimit të shenjtë fjalë për fjalë dhe ofron një plan për tejkalimin e tundimit seksual në mendimet dhe imagjinatat tona. Rezultati është një mënyrë çliruese për të jetuar në një shoqëri që është e ngopur me imazhe seksuale dhe pranim të aktiviteteve seksuale të të gjitha llojeve.

Si dikush që u ndryshua rrënjësisht nga libri EMB dhe qasja e tij praktike, kërkova të mësoja më shumë dhe u regjistrova në seminar. Konferenca treditore përfshin dhjetë sesione mësimore dhe shtatë sesione takimesh në grupe të vogla me terapistë shumë të kualifikuar. New Life Ministries, sponsori, drejtohet nga Steve Arterburn, një nga autorët e librit EMB.

Për habinë time dhe për habinë time të madhe, vetëm pasi u futa mirë në punëtori kuptova se po merrte një drejtim thelbësisht të ndryshëm nga ai i paraqitur në libër. Pjesëmarrës të tjerë shprehën shqetësime të ngjashme. Edhe ata ishin tërhequr nga libri dhe ishin të hutuar nga përmbajtja e seminarit.

Sipas mendimit tim, këtu janë ndryshimet shumë të habitshme midis librit EMB dhe seminarit:

1. Punëtoria e EMB nuk theksoi mëkatin e shëmtuar në thelbin e papastërtisë seksuale.

Nga fillimi deri në fund, libri EMB thekson faktin se lejimi i aktivitetit seksual të papastër të zërë vend në jetën tonë të mendimit është një mëkat i rëndë. Për këtë arsye, burrat duhet të rrëfehen dhe të pendohen për këtë mëkat dhe më pas të largojnë tërësisht epshin nga jeta e tyre. Në thelb, të krishterët duhet të përbuzin epshin dhe të arrijnë një standard të arritshëm pastërtie.

Në të kundërt, seminari i qëndroi ngushtë urtësisë së pranuar të kulturës sonë. Në fakt, udhëheqësi, David Wever, u prezantua me hyrjen klasike me dymbëdhjetë hapa, “Unë jam një i varur nga seksi”. Gjatë një seance të hershme u shpjegua qartë çështja e mëkatit dhe nevoja për të rrëfyer dhe penduar. Megjithatë, ky mësim i drejtpërdrejtë biblik nuk ishte tema qendrore e konferencës dhe në thelb u braktis gjatë rrugës.

Në vend që të fokusohemi te mëkati i epshit dhe si ta eliminojmë atë nga jeta jonë, mesazhi i seminarit u mbështjellë me një gjuhë terapeutike. Rimëkëmbja, rikthimi dhe regresioni ishin vetëm disa nga konceptet kryesore që dominuan. Pjesa më e madhe e mësimit trajtonte konfliktet e brendshme, përvojat e fëmijërisë dhe nxitësit emocionalë që supozohet se qëndrojnë në rrënjë të problemit. Ballafaqimi me gjendjen shpirtërore, plagët dhe pakënaqësinë tonë të së kaluarës u konsiderua si thelbësore për të kapur këtë luftë.

Kjo dorëzim me shumicë ndaj teorive të ngatërruara, laike rreth epshit të pakontrolluar bie në kontrast të habitshëm me qasjen e rrallë dhe të drejtpërdrejtë të përdorur nga libri EMB. Për shembull, një pasqyrë themelore e ofruar nga libri EMB është dallimi midis “ekselencës” dhe “pastërtisë”. Ekselenca pasqyron nga afër qasjen e botës për arritjen e një standardi të lartë sjelljeje në sferën seksuale. Të krishterët mund të zgjedhin përsosmërinë duke kufizuar sjelljen e tyre dhe duke e mbajtur nën kontroll mëkatin seksual në një mënyrë që duket e pranueshme apo edhe e lavdërueshme.

Pastërtia, nga ana tjetër, është standardi i qartë biblik që na thërret të eliminojmë epshin në të gjithë spektrin e sjelljes seksuale, përfshirë mendimet tona. Shkelja e këtij standardi është një mëkat që duhet kapërcyer.

Këto dallime themelore nuk u theksuan në seminar. Marrja e një qëndrimi pa kompromis ndaj mëkatit të epshit dhe njohja e nevojës për falje dhe pendim sa herë që shfaqet ky mëkat, u zëvendësua me modelin e varësisë. Sipas këtij modeli, epshi është një “gjemb në mish” dhe gjendja para-fitimtare e Palit siç përshkruhet te Romakëve 7 është normë. “Atë që urrej, e bëj”. Pasi ta shohim veten si të varur, më e mira për të cilën mund të duket se shpresojmë është të menaxhojmë dëshirat tona seksuale.

2. Punëtoria e EMB theksoi maturinë seksuale dhe jo pastërtinë seksuale si qëllim.

Meqenëse ekzistonte një supozim themelor se jetët tona të mendimit janë gjithmonë të cenueshme ndaj epshit, seminari prezantoi një standard të ri të quajtur “kthjelltësi seksuale”.

Ruajtja e maturisë seksuale nënkupton eliminimin e sjelljeve të dukshme si shikimi i pornografisë, masturbimi dhe marrëdhëniet e paligjshme. Një menaxhim i tillë i dëshirave dhe sjelljeve tona seksuale u bë tema mbizotëruese. Në fakt, seminari vazhdimisht bënte dallimin midis mëkateve të dukshme dhe të brendshme. Në seancën e fundit qëllimi u përmblidh me akuzën për “ruajtjen e maturisë seksuale dhe përpjekjen për pastërtinë seksuale”.

“Plani i betejës” i nevojshëm për të ruajtur maturinë seksuale është një program i qëndrueshëm për të parandaluar që epshi i brendshëm “të veprojë” si sjellje e jashtme. Ky program është rraskapitës, kërkon kohë dhe i ndërlikuar. Së paku, ai përfshin një regjim seancash javore me secilën nga sa vijon: një terapist profesionist, një partner përgjegjshmërie, një grup mbështetës dhe një pastor, përveç lutjes dhe studimit të përditshëm personal. Të pranishmit paralajmërohen se zgjedhja e një plani më pak rigoroz do të rezultonte padyshim në dështim.

Nëse ky duket si një plan i modeluar sipas programeve të “rimëkëmbjes” të zakonshme për grupet e varësisë nga droga dhe alkooli, kjo është sepse kjo është pikërisht qasja e përshkruar. Premisa themelore është se burrat që janë kapur nga mëkati seksual janë të thyer dhe trajtimi i kërkuar duhet të përfshijë një regjim intensiv të seancave të rikuperimit dhe terapisë.

Kthimi seksual ngjan shumë me atë që Jezusi i akuzoi farisenjtë se po bënin: pastrimin e pjesës së jashtme të kupës në vend të asaj të brendshme. Fatkeqësisht për këtë qasje, Atij nuk i bëri përshtypje pastërtia e sipërfaqes. Në vend të kësaj, Ai mësoi se mëkatet e brendshme dhe të jashtme ishin njëlloj të neveritshme për Perëndinë dhe kërkonin pastërtinë e zemrës në mënyrë që të kishte pastërti veprimi. Kjo e vërtetë qendrore është thelbësore për çdo përgjigje të krishterë ndaj mëkateve të fuqishme. Kur ka mëkat në zemër, ajo përfundimisht do të shfaqet nga jashtë. Në fakt, maturia seksuale pa pastërti në zemër është një akuzë e pamundur.

Në vend që të vihet vija në sjelljen e jashtme, beteja, siç e përshkruan libri EMB, zhvillohet pothuajse tërësisht nga brenda. Sipas librit, të krishterët duhet të mposhtin mëkatin e epshit në zemrat e tyre. Nuk përmend “kthjelltësinë seksuale”, një koncept që nuk ka bazë në mësimet biblike. Shkrimi gjithashtu nuk di asgjë për varësinë seksuale dhe sigurisht që nuk ofron strategji të hartuara me kujdes për menaxhimin e dëshirave tona seksuale. Në vend të një plani të vështirë beteje siç kërkohet nga seminari, libri EMB paraqet, në një mënyrë shumë sistematike dhe bindëse, se si çdo njeri i krishterë mund t’i bindet thirrjes së Perëndisë për pastërti në zemrat e tyre.

Fatkeqësisht, qëllimi i ruajtjes së maturisë seksuale siç kërkohet nga seminari është i pamjaftueshëm për sfidën e ditëve tona. Burrat që i nënshtrohen tundimit seksual në nivelin e brendshëm nuk mbrohen më nga kufizimet kulturore që historikisht kanë mbajtur në heshtje pornografinë dhe imoralitetin. Në fakt, ardhja e internetit dhe mediave të tjera ofrojnë një gropë që është vetëm disa klikime larg.

Është e paimagjinueshme që mënyra e preferuar për të kapërcyer atë që përbën një problem epidemik është t’i përkushtohesh një stili jetese plot aktivitete rikuperimi. Megjithatë, nëse kjo është zgjidhja e zgjedhur, ajo është në mënyrë dramatike e ndryshme nga çdo gjë që gjendet në librin EMB.

3. Punëtoria nuk ofron mundësinë e fitores ndaj epshit dhe mëkatit seksual.

Tejkalimi i mëkatit seksual është një betejë. Tundimi është i shumtë, pasi kultura jonë haptazi promovon dhe lavdëron epshin. Nëse i krishteri nuk përgjigjet duke eliminuar epshin, rezultati është disfatë, e qartë dhe e thjeshtë.

Libri EMB paraqet një plan beteje praktik dhe brutalisht të ndershëm për të fituar betejën. Ajo tregon se me anë të sjelljes së disiplinuar me kujdes, pranimit fjalë për fjalë të mësimeve biblike dhe një varësie të hirshme nga Shpëtimtari ynë i gjithëmjaftueshëm, nuk ka asnjë arsye që epshi të mbretërojë në zemrat e një besimtari.

Në një libër pasues të EMB të quajtur Sfida e Everyman’s, ekziston një kapitull i quajtur “Vdekja e tundimit”. Ai përshkruan një gjendje ku tundimi seksual nuk është më një problem i vazhdueshëm. Duke mposhtur epshin në baza ditore, tundimi ndaj këtij mëkati e humb fuqinë e tij. Kur dikush hyn në këtë ose ndonjë betejë me mëkatin, duhet ta bëjë këtë me shpresën e fitores.

Fatkeqësisht, seminari i EMB nuk ka asnjë perspektivë fitoreje. Asgjë e afërt me këtë koncept nuk promovohet apo ilustrohet. Në kontrast të plotë me mesazhin fitimtar të librit EMB, seminari i EMB përshkruan një luftë të pafund. Për shkak se blen modelin e varësisë, më e mira që mund të ofrojë është një rutine me dymbëdhjetë hapa që nuk mund t’i shpëtohet kurrë. A mund të fitojë ndonjëherë një i varur? Sigurisht që jo. Ai është i dënuar të largohet fshehurazi nga çdo tundim dhe të menaxhojë në mënyrë të dëshpëruar pasionet e tij. Në një kulturë që po humbet çdo kontroll mbi veten, kjo është një betejë që nuk mund të fitohet. Në fakt, pjesëmarrësve u thuhet se rikthimet (thyerja e maturisë) nuk janë dështime, por thjesht rrëshqitje në zakone të vjetra që me siguri do të ndodhin.

Blini librin dhe kaloni seminarin.

Çdo burrë i krishterë përballet me tundimin seksual. Është detyrë e tij si shërbëtor i Perëndisë të kapërcejë mëkatin, duke përfshirë epshin në zemrën e tij. Ai është thirrur të jetë rrënjësisht i ndryshëm nga ata që nuk kanë fuqinë e Zotit në jetën e tyre.

Nëse po kërkoni këtë rezultat, ju nxis të merrni librin EMB, të kuptoni parimet biblike që ai zhvillon dhe më pas të zbatoni mjetet praktike që ai rekomandon. Kjo ka funksionuar për mua dhe për shumë të tjerë.

Qëndroni larg seminareve të EMB, përveç nëse kërkoni një qasje konvencionale terapeutike. Libri dhe seminari janë thelbësisht të ndryshëm dhe kjo duhet të jetë e qartë për të gjithë, veçanërisht për ata që paguajnë para të mëdha për të marrë pjesë.

Disa herë gjatë seminarit, libri EMB u hodh poshtë si një abetare në krahasim me qasjen më të fuqishme që po prezantohej. Ky është një gabim tragjik. Mësimdhënia e ofruar në punëtoritë e EMB-së, për mendimin tim, është qartësisht inferiore ndaj asaj të librit dhe minon mesazhin e tij të qartë e të rëndësishëm. Është për të ardhur keq dhe konfuze që si libri ashtu edhe seminari kanë të njëjtin emër pasi qasjet e tyre janë kaq plotësisht në kundërshtim.

Video about Who Has Qualified For The World Cup 2022

You can see more content about Who Has Qualified For The World Cup 2022 on our youtube channel: Click Here

Question about Who Has Qualified For The World Cup 2022

If you have any questions about Who Has Qualified For The World Cup 2022, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article Who Has Qualified For The World Cup 2022 was compiled by me and my team from many sources. If you find the article Who Has Qualified For The World Cup 2022 helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles Who Has Qualified For The World Cup 2022

Rate: 4-5 stars
Ratings: 3265
Views: 21323389

Search keywords Who Has Qualified For The World Cup 2022

Who Has Qualified For The World Cup 2022
way Who Has Qualified For The World Cup 2022
tutorial Who Has Qualified For The World Cup 2022
Who Has Qualified For The World Cup 2022 free
#Mans #Battle #Workshop #Evaluation

Source: https://ezinearticles.com/?Every-Mans-Battle-Workshop—An-Evaluation&id=988101

Related Posts

default-image-feature

1975 World Cup Final Man Of The Match How To Refurbish A Foosball Table

You are searching about 1975 World Cup Final Man Of The Match, today we will share with you article about 1975 World Cup Final Man Of The…

default-image-feature

Did Italy Qualify For The 2022 World Cup Baking Bread – Cuban Pan De Ajo (Cuban Garlic Bread)

You are searching about Did Italy Qualify For The 2022 World Cup, today we will share with you article about Did Italy Qualify For The 2022 World…

default-image-feature

17 Gorgeous World Cup Players You Should Know Golden Eaglets of Nigeria Came, Saw, But Could Not Conquer at Canada in 1987

You are searching about 17 Gorgeous World Cup Players You Should Know, today we will share with you article about 17 Gorgeous World Cup Players You Should…

default-image-feature

Did Costa Rica Qualify For The World Cup Sports in Jamaica – Ambition, Discipline and Talent!

You are searching about Did Costa Rica Qualify For The World Cup, today we will share with you article about Did Costa Rica Qualify For The World…

default-image-feature

15 World Cup Saves That Shocked The World Default Credit Card Interest Rates to Increase Across US By Mid-May 2009

You are searching about 15 World Cup Saves That Shocked The World, today we will share with you article about 15 World Cup Saves That Shocked The…

default-image-feature

Did Colombia Make It To The World Cup Choosing From Amongst The Best Coffee Makers

You are searching about Did Colombia Make It To The World Cup, today we will share with you article about Did Colombia Make It To The World…